วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สังคหวัตถุ4

สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดคำหยาบ
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
ที่มา : http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html55 ความคิดเห็น:

 1. ธันยากร ไชยอ่อนแก้ว15 มิถุนายน 2554 21:42

  รายงานตัวค่ะ ^^ สังคหวัตถุ4
  ธันยากร ไชยอ่อนแก้ว
  ม.4/5 เลขที่ 32
  โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 21:41

  ฐิติญา เลาหวิริยานนท์ ม.4/5 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2554 22:09

  รัชชานนท์ สามทอง ม.4/4 เลขที่ 29 ชิ่อเล่น โจโจ้(อิอิ)

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 20:47

  เลขที่ 31 ห้อง ม.4/4
  สังคหวัตถุ 4
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ ไม่พูดเท็จ
  อัตถจริยา คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์
  สมานัตตา คือ การทำตัวให้เหมาะสม

  ปล.ครูก้องหล่อจัง ^^

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 21:00

  ดูหมดแล้วครับ
  พงศธร แก้วบุบผา ม.4/3 เลขที่11

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 22:06

  เลขที่ 36 ห้อง ม.4/4
  สังคหวัตถุ4 เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่น มี 4 ประการคือ
  ทาน คือ การให้การเสียสละ ปิยวาจา คือการพูดจาไพเราะจริงใจ
  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด สมานัตตา คือ การเป็นผู้ที่มีความสมำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 14:03

  เลขที่ 7 ม.4/4 ร.ร มอ.ว

  รายงานตัวครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 14:39

  ดูแล้วครับ ม.4/4 เลขที่ 30 ครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 17:47

  เลขที่ 27 ม.4/4 ค่ะ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 17:56

  รายงานตัวค่ะ :)
  ม.4/4 เลขที่ 26
  สังคหวัตถุ คือ วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่น
  - ทาน คือ การให้
  - ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน
  - อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่มีประโยชน์
  - สมานัตตา คือ ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 18:04

  ม.4/4 เลขที่ 16 ครับ :)

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 18:09

  รายงานตัวค่า ชิง ม.4/4 เลขที่ 4
  สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนึี่ยวน้ำใจไมตรีผู้อื่นได้แก่
  1. ทาน คือการให้
  2. ปิยวาจา คือ พูดจาไพเราะ
  3. อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่ดีงามมีประโยชน์
  4. สมานัตตา ประพฤติอย่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะ :D

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 18:19

  ชวิศ วัฒนกาญจนา ม.4/3 เลขที่ 9 รายงานตัวครับ^^

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 18:48

  รายงานตัวค่ะ 4/4 เลขที่ 3
  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ ไม่พูดโกหก ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ
  อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  สมานัตตา คือ การทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:00

  ม.4/4 เลขที่ 18 ค่ะ

  สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล
  และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ประกอบด้วย

  1.ทาน คือ การให้
  2.ปิยวาจา คือ การพูดถ้อยคำที่เป็นที่รัก พูดไพเราะ
  เว้นจากการพูดโกหก ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ
  3.อัตถจริยา คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์
  4.สมานัตตา คือ การวางตัวได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:15

  รายงานตัวค่ะ
  เลขที่ 34 ม 4/4

  สังคหวัตถุคือ สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:27

  รายงานตัวค่ะ ;
  4/3 เลขที่ 7 ค่ะ :))

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:35

  รายงานตัวครับ
  4/3 เลขที่ 22 ครับ :D

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:48

  ม.4/3 เลขที่ 15 ครับ
  ไปแล้วนะงับ
  บ๊ายบาย 5555555555555555555555555555

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:49

  อ่านแล้วค่ะ
  ม.4/3 เลขที่ 14 ค่ะ (;

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:49

  ดู อ่าน วิเคราะห์หมดแล้วครับ
  สุจรัฐ สายวารี ม.4/3 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:54

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.อมรรัตน์ ทุ่งปรือ
  ม.4/3 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:54

  ครูอี๊ดด ด เชือนรายงานตัวงับ :)

  ม.4/3 เลขที่ 16

  สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย
  1.ทาน คือ การให้
  2.ปิยวาจา คือ พูดสุภาพ พูดไพเราะ ทำให้คนอื่นรัก
  3.อัตถจริยา คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์
  4.สมานัตตา คือ ทำตัวเองให้เป้นคนเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:55

  รายงานตัวค่ะ
  ฐิตาภรณ์ หนูชู ม.4/3
  เลขที่ 34 :)

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 20:59

  รายงานตัวค่ะ
  วิภาวี นิ่งน้อย ม.4/3 เลขที่ 21 (' ')

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 21:02

  รายงานครู
  ม.๔/๓ เลขที่ ๑๗ ครับ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 21:21

  ครูอี๊ด ดูแล้วค่ะ
  สิงคหวัตถุ 4 คือการทำให้คนรักค่ะ
  1. ทาน คือ การแบ่งปัน
  2. ปิยวาจา คือ พูดจาดี
  3. อัตถจริยา คือ ทำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์
  4. สมานัตตา คือ ทำตนสม่ำเสมอ
  กีรติยา เจ๊ะโส้ ม.4/3 เลขที่32 ค่ะ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 21:36

  ม. 4/4 เลขที่ 6 ^0^"

  สังคหวัตถุ 4 (พุทธวิถีครองใจคน) เป็นการปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรักใคร่ นับถือ เกรงอกเกรงใจกัน ดังนั้นเราต้องหาวิธีครองใจคนอื่น และทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่น ดังนี้
  มี 4 ประการ คือ
  1) ทาน = การให้ - สิ่งของ (อามิสทาน)
  - ความรู้ทางโลก (วิทยาทาน)
  - ความรู้ทางธรรม (ธรรมทาน)
  - การให้อภัย (อภัยทาน)
  2) ปิยาวาจา = การพูดถ้อยคำเป็นที่รัก พูดจาไพเราะ
  หลักสำคัญ 1. คำจริง
  2. พูดสุภาพ
  3. พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์
  4. พูดด้วยจิตเมตตา
  5. พูดถูกที่ ถูกเวลา ถูกกาละเทศะ
  3) อัตถจริยา = การทำตนให้เป็นประโยชน์
  หลักสำคัญ
  1. การทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ (พัฒนาทางด้านความรู้+คุณธรรม)
  2. การสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น (การช่วยเหลือ ทำทาน)
  4) สมานัตตตา = การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตนเอง

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 23:10

  สังคหวัตถุ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่นที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น

  1.ทาน คือ การให้ เช่น การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  2.ปิยวาจา คือ การพูดคำสุภาพ อ่อนหวาน เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคี
  สามารถแบ่งการพูดออกเป็น 2 ประเภท
  2.1 คำพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น คำหยาบ
  2.2คำพูดที่พูดออกไปแล้วทำให้คนฟังรัก เช่น คำชมเชยจากใจจริง

  3. อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ
  และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง
  มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน คือ
  การทำตนให้เป็นประโยชน์ และ
  ทำในสิ่งที่เป็ประโยชน์

  4.สมานัตตา คือ การวางตนได้เหมาะสม มี 2 ความหมาย คือ
  1.วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม
  2.ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอต่อคนทั้

  จาก ... คนที่อยู่ เลขที่10 ม.4/4
  ฝากให้ใครสักคน

  ถ้าถามว่าทำไม "ไม่ทน"
  เพราะเธอไม่ใช่"คนที่เสียใจ"
  ถ้าถามว่า"ทนทำไม"
  แล้วเธอจะเข้าใจ
  เมื่อได้"รักใครซักคน"

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 23:17

  ดูแล้วครับ

  ม.4/3 เลขที่ 28 ครับ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 08:26

  รายงานตัว~
  กนกภัณฑ์ คงสม เลขที่ 24 ม.4/3

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 11:53

  ฐาณุษาณฑ์ พัฒนคำรณ เลขที่ 3 ม4/3

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 11:58

  รายงานตัวค่ะครูอี๊ด :)

  สังคหวัตถุ 4 คือการทำให้คนรักค่ะ
  1. ทาน คือ การแบ่งปัน
  2. ปิยวาจา คือ พูดจาดี
  3. อัตถจริยา คือ ทำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์
  4. สมานัตตา คือ ทำตนสม่ำเสมอ  จาก : ณัชชา ลิ่มมณีธร ม.4/3 เลขที่ 35

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 11:59

  รายงานตัวครับ  ตะวัน หลิมอมรรัตน์ ม.4/3 เลขที่ 10

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 12:00

  อรคคพล รัตนติกานนท์ ม.4/3 เลขที่ 18

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 12:11

  อ่านแล้วค่ะ
  นภัสวรรณ บุญมาทัต ม.4/3 เลขที่ 36

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2554 12:13

  อ่านแล้วค๊าาาา~
  ชลิตา ดำแก้ว ม.4/3 เลขที่ 33

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2554 22:00

  สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
  1.ทาน คือ การให้
  2.ปิยวาจา คือ การพูดถ้อยคำที่เป็นดี พูดไพเราะ น่าฟัง
  3.อัตถจริยา คือ การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  4.สมานัตตา คือ การวางตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

  เลขที่ 32 ม.4/4 :)

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2554 22:18

  ตี๋ ม.4/4 เลขที่ 28
  สังคหวัตถุ 4
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ พูดจาด้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน
  อัตถจริยา คือ ทำในสิ่งที่มีประโยชน์
  สมานัตตา คือ กระทำให้เสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2554 22:43

  เลขที่ 33 ม.4/4 :D
  สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ

  1. ทาน คือ การให้ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
  2. ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดความจริง ไม่พูดเท็จ
  3. อัตถจริยา คือ การทำตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
  4. สมานัตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:11

  เลขที่ 15 ม.4/4 ;)
  สังคหวัตถุ 4
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ พูดจาด้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน
  อัตถจริยา คือ ทำในสิ่งที่มีประโยชน์
  สมานัตตา คือ กระทำให้เสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:17

  เลที่ 24 ม.4/4 ^________________^
  สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:18

  เลขที่ 1 ม.4/4

  สังคหวัตถุ 4
  1 ทาน - การให้
  2 ปิยวาจา - พูดจาไพเราะ
  3 อัตถจริยา - ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
  4 สมานัตตา เสมอต้นเสมอปลาย ;)

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:18

  สังคหวัตถุ 4 คือ
  1 ทาน คือการให้ แบ้งปันให้ผู้อื่น
  2 ปิยวาจา คือการพูดจาให้ไพเราะ
  3 อัตถจริยา คือการทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
  4 สมานัตตา คือประพฤติตัวดีเสมอต้นเสมอปลาย
  เลขที่ 5 ม.4/4

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:18

  ม4/4 เลขที่ 14
  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ ไม่พูดโกหก ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ
  อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  สมานัตตา คือ การทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:19

  ม 4/4 เลขที่ 12
  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
  ทาน คือ การให้
  ปิยวาจา คือ ไม่พูดโกหก ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ
  อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  สมานัตตา คือ การทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย ค่ะ ^^

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:25

  ม4/4 เลขที่2

  สังคหวัตถุ 4
  คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ
  1.ทาน คือ การให้
  2.ปิยวาจา คือ ไม่พูดโกหก
  3.อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  4.สมานัตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 14:26

  สังคหวัตถุ 4 หลักธรรม 4 ประการที่ใช้ในการผูกมิตร ประกอบด้วย
  1. ทาน หมายถึง การให้
  2. ปิยะวาจะ หมายถึง การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  3. อัตถจริยา หมายถึง การกระทำตนให้เป็นประโยชน์
  4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย

  เลขที่13 ม.4/4

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 15:13

  ม.4/4 เลขที่ 17
  สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่ใช้ในการผูกมิตร
  คือ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 15:15

  รายงานตัวครับ
  สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย
  1. ทานคือการให้
  2. ปิยะวาจาคือการพูดจา
  3. อัตถจริยาคือการกระทำตน
  4.สมานัตตตาคือการวางตน

  เลขที่ 22 ม.4/4

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 10:38

  ม.๔/๔ เลขที่ ๓๕
  สังคหวัตถุ 4หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
  หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ

  ๑ ทาน คือ การให้
  ๒ ปิยวาจา คือ การไม่พูดโกหก
  ๓ อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  ๔ สมานัตตา คือ การมีความประพฤติดีเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ29 มิถุนายน 2554 20:16

  ม. 4/4 เลขที่ 20
  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ
  1ทาน
  2ปิยวาจา
  3อัตถจริยา
  4สมานัตตา

  ตอบลบ
 53. ฝันดาว แบ้สกุล ม.4/3
  สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมในการผูกมิตร
  1 ทาน คือ การให้
  2 ปิยวาจา คือ การไม่พูดโกหก
  3 อัตถจริยา คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  4 สมานัตตา คือ การประพฤติดีเสมอต้นเสมอปลาย

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2554 21:25

  ม.4/5 เลขที่ 8 ช้าไปเดือนนึง ไม่เป็นไรนะค๊าบบบ :)

  ตอบลบ
 55. วราลี วงษ์ภักดี19 กรกฎาคม 2554 00:06

  เลขที่ 11 ม.4/1
  สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจคน และผูกมิตรตอ่คนรอบข้าง มี 4 ประการ คือ
  1.ทาน คือการให้
  2.ปิยวาจา คือการพูดดี ไม่โกหก ไม่ส่อเสียด ไม่ให้ร้าย พูดจาไพเราะ สุภาพ และเหมาะแก่กาลเทศะ
  3.อัตถจริยา คือการประพฤติในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  4.สมานัตตา คือการประพฤติดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะ

  ตอบลบ