วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

กลอนทำความดี ม.4/4

ให้นร.ห้อง ม.4/4 มาลงกลอนได้ที่นี่
คะแนนช่วย 5 คะแนน

20 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 12:39

  ความดีนั้นทำง่าย
  ทั้งหญิงชายควรกระทำ
  ปฏิบัติเป็นซ้ำซ้ำ
  จึงก่อเกิดเป็นนิสัย
  ละชั่วเน้นความดี
  ควรพึงมีศีลห้าไว้
  วาจาและกายใจ
  ต้องตราไว้ในสิ่งดี

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 12:40

  ความดีนั้นทำง่าย
  ทั้งหญิงชายควรกระทำ
  ปฏิบัติเป็นซ้ำซ้ำ
  จึงก่อเกิดเป็นนิสัย
  ละชั่วเน้นความดี
  ควรพึงมีศีลห้าไว้
  วาจาและกายใจ
  ต้องตราไว้ในสิ่งดี

  นางสาวณัฐธยาน์ ม.4/4 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 12:42

  คนดีทำการใด
  ย่อมได้รับแต่สิ่งดี
  ต่างกับคนไม่ดี
  ทำอันใดใจชั่วช้า
  ประพฤติดีทำดี
  ควรมีศีลทั้งห้า
  ชายหญิงใดที่ชั่วช้า
  ควรกลับใจเป็นคนดี

  นางสาวปทิตตา ม.4/4 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 12:46

  เพราะเราคือมนุษย์
  เป็นที่สุดการเกิดมา
  มนุษย์ไม่มุสา
  มีศีลห้าจดจำไว้
  สุราของมึนเมา
  อย่าเอาเข้าตัวนั้นไซร้
  ฆ่าสัตว์ให้บรรลัย
  จงดูไว้อย่ากระทำ

  นายกัณห์ ม.4/4 เลขที่ 3

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 12:52

  อันความดีงานประเสริฐศรี
  ทุกคนมีเอาไม่เสียหาย
  เกิดมาแล้วทุกคนต้องตาย
  เวลานี้ไม่สายทำความดี
  อันความดีทำง่ายเพียงใจคิด
  เพียงแค่เรามีจิตใจไม่รีรอ
  ประเทศไทยจะรุ่งเรื่องในตอนนี้
  เราสุขีเมื่อทุกคนช่วยกันสร้าง

  นางสาวพัชริกา ม.4/4 เลขที่ 26

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 20:33

  คนทำดีมีค่าในชีวิต
  เสริมดวงจิตแข็งแกร่งและเหมาะสม
  กายอ่อนน้อมยอมตามน่าชื่นชม
  ไม่เศร้าตรมทุกข์กายสบายใจ
  การทำดีจิตดีมีธรรมะ
  ไม่เลิกละจากธรรมไปแห่งไหน
  เอาธรรมะสร้างตนสบายใจ
  สุขฤทัยที่คิดดีทำดีเอย

  นาย ชวิน บุญญานุกูล ม.4/4 เลขที่ 27

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 21:07

  เราควรทำความดีเป็นนิสัย มีวินัยใฝ่เรียนรู้รักพ่อแม่
  คนที่มีความดีไม่พ่ายแพ้ จะช่วยแก้้ปัญหาในชีวิต
  ทำความดีมีประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งบันดาลให้คนรักและมีมิตร
  ทำความดีละเว้นชั่วไม่ทำผิด สงบจิตคิดก่อนทำนำเจริญ

  น.ส.ณิชกุล ม.4/4 เลขที่ 23

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 21:52

  เป็นคนดี มีกลอน ไว้สอนจิต
  เป็นความคิด งดงามตาม ศาสนา
  เป็นผู้นำ หลักธรรม ของสัมมา
  เป็นผู้หา คติธรรม นำมาเตือน

  นางสาวพิชญ์สินี ม.4/4 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 13:10

  ทำความดีทำง่ยไม่ยุ่งยาก ไม่ลำบากตรากตรำทำไปเถอะ
  สิ่งที่ดีให้ทำมีตั้งเยอะ ทำไปเถอะความดีไม่เสียหาย
  แค่คิดดีทำดีและพูดดี ส่วนมากมีเยอะเยอะแยะและหลากหลาย
  ความดีนั้นทำได้จนวันตาย ทั้งสุขกายสุขใจทั่วหน้าเอย

  นาย ทินภัทร จำนงอนุวัตร เลขที่ 29 ม.4/4

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 13:13

  ทำสิ่งใดใจควรคิดจิตแยกแยะ ดีนั่นแหละพระแนะนำหมั่นทำไว้
  ได้ดีแน่แท้แท้ท่านทำกันไป ดีไม่ไกลใจผ่อนคลายได้สุขครอง

  ทำสิ่งใดใจไม่คิดติดหรรษา ชั่วนำพามาใส่ตัว ให้มัวหมอง
  ได้ชั่วแน่แท้แท้ท่านหมั่นตรึกตรอง ชั่วสนองหมองมนใจให้ตรอมตรม

  นาย รัชชานนท์ ผลดี ม.4/4 เลขที่ 16

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 21:31

  อันความดีควรมีคู่มนุษย์
  ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ไร้โศกศัลย์
  สังคมดีสุขสงบต้องช่วยกัน
  ตั้งใจมั่นละตัวกลั้วอบาย
  อันชนใดยึดความดีเป็นที่ตั้ง
  ชั่วยับยั้งจะพบสุขมีหลากหลาย
  ความดีคงอยู่คู่ตนจนวันตาย
  ยังไม่สายถ้าช่วยกันทำความดี

  นางสาวศศิกร ชั้นม.4/4 เลขที่ 33

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 22:14

  อันสังขารมนุษย์สุดไม่เที่ยง
  การหลีกเลี่ยงวความตายย่อมพ่ายแพ้
  ปัจจุบันที่เป็นอยู่คือความแน่
  ก็สุดแต่ผู้คนจะดลไป
  ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากันเถิดหนอ
  อย่ารีรอโอกาสให้มาถึง
  ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เราควรพึง-
  กระทำดีให้ซาบซึ้งน้ำใจคน

  แพรวชมพู สถิรปัญญา ม.4/4 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 23:22

  อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก ดีแต่อยากแต่ไม่ทำน่าขำหนอ

  อยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอ ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย


  สุดชีวามนุษาอายุขัย สั้นเสียยิ่งกระไรไครจะรู้

  เกิดมาทำสิ่งใดบ้างลองคิดดู ใฝ่ปองสู่วิถีทางแห่งความดี

  นาย พิชญพงศ์ คงพล ม.4/4 เลขที่ 6

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2553 11:58

  คนเราในหนึ่งชีวิตนี้สั้น ต้องช่วยกันทำแต่ความดี
  ถ้าโชคมีชาติหน้าคงเปรมปรี โชคไม่ดีก็คงจะมีแต่โชคร้าย
  แต่ถ้าเรายังไม่อยากจะวอดวาย ควรจะคายความทุกข์ด้วยความดี
  ชาตินี้ของเราอาจไม่ได้ที เกิดมานี้ไม่ทำดีได้ไง

  นางสาววรัญญา ม.4/4 เลขที่32

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2553 22:14

  เข้าพรรษารวมใจไทยเป็นหนึ่ง
  ร่วมคำนึงผลบุญผลกุศล
  ทำความดีทำได้ด้วยใจตน
  จะเกิดผลความดีติดตัวไป
  เป็นคนดีทำดีนั้นทำง่าย
  ผลกลับกลายให้ชีวิตอันสดใส
  ทำความดีทำเถิด จงร่วมใจ
  ประเทศไทยสุขสงบและเจริญ
  >__________<
  ธนากานต์ ม.4/4 เลขที่ 30 ค้ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2553 22:58

  คนทำดีไม่ได้ดีไม่มีหรอก
  ฟ้าแค่หยอกหวั่นใจเล่นอย่าอ่อนล้า
  ปล่อยคนชั่วหลงดีใจคอยเวลา
  สักวันฟ้ามีตาคงเห็นเอง
  คนทำดีกรรมบังก็มีเยอะ
  ปลงเสียเถอะอย่าคาดหวังอย่าวังเวง
  หมั่นทำดีไม่หวังผลจงรีบเร่ง
  ปล่อยคนชั่วอวดเบ่งไปตามทาง

  ปิยณัฐ บวรเรืองโรจน์ ม.4/4 เลขที่21

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ23 กันยายน 2553 23:37

  ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม
  ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา
  ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา
  ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ

  คนจะสงสัยในสิ่งที่ท่านพูด
  แต่เขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านทำ

  ณฐภณ ม.4/4 เลขที่ 10

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2553 00:12

  ทำความดี ทำได้ ทำกันเถิด
  สิ่งประเสริฐทำได้ให้เกิดผล
  ทำความดีบารมีให้แก่ตน
  จะเกิดผลประโยชน์แก่ตนแล
  ทำความดีเสริมสร้างมิตรสหาย
  ไม่มลายสูญหายจากเราแน่
  ทำความดี ความดีนั้นมิผันแปร
  อย่ามัวแต่รีรอจนตัวตาย
  น.ส.อนัตติยา ม.4/4 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2553 01:01

  คนทำดีกรรมบังก็มีเยอะ ปลงเสียเถอะอย่าคาดหวังอย่าวังเวง
  หมั่นทำดีไม่หวังผลจงรีบเร่ง ปล่อยคนชั่วอวดเบ่งไปตามทาง
  ใช้ชีวิตตามระบบตามวิถี ทำกรรมดีละชั่วคอยสะสาง
  เรื่องร้ายร้ายลดละเลิกเพื่อปล่อยวาง สักวันพบทางสว่งไม่มืดมัว.

  นางสาว กมลชนก ม.4/4 เลขที่ 18

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2553 21:59

  หนึ่งชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์
  ท้ายที่สุดมนุษย์ทุกคนตาย
  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เลือนหาย
  คนมากมายจดจำเป็นแนวทาง
  อันความชั่วอบายมุขต้องหลีกหนี
  ความดีชี้ให้พบทางสว่าง
  ดังหลักธรรมเดินตามทางสายกลาง
  ทางสว่างมาได้ด้วยความดี

  นางสาวธัญลักษณ์ เลขที่ 12 ม.4/4

  ตอบลบ